Tác giả :
Đề cương chi tiết học phần

1.    Tên học phần: Pháp luật đại cương    Mã học phần: GELA220405
2.    Tên Tiếng Anh: Genaral law
3.    Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4.    Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga.
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Minh Toàn, TS. Thái Ngọc Tăng.
5.    Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
Môn học trước: Không     
>> Xem chi tiết
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,889

Tổng truy cập:176,282

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn