Tác giả :

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ THÚY                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        22/06/1983                            Nơi sinh: Quảng Bình

Quê quán:                  Quảng Ninh, Quảng Bình                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:       Thạc sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2012 - VN

Chức danh khoa học cao nhất: GV                        Năm bổ nhiệm: 2008

Chức vụ

Đơn vị công tác : Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Căn A3-A4 Chung cư Linh Trung, Số 6-8 đường 16, Khu phố 1, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0904932816

Email: ntnthuy@hcmute.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học:    Xã hội học

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006

  1. Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:   Xã hội học                 Năm cấp bằng: 2012

-         Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

3. Ngoại ngữ:

1. Anh văn

Mức độ sử dụng: đọc, viết

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

09/2006 đến 5/2013 

Trường Đại học Đà Lạt

Giảng viên

 

05/2013 đến nay

Trường Đại học SPKT TP.HCM

Giảng viên

 

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ảnh hưởng của truyền thông đại chúng đến đời sống văn hóa tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng (Nghiên cứu tại xã Tà Nung và thôn Măng line, P.7, Đà Lạt)

2012

Luận văn Thạc sĩ

Chủ nhiệm đề tài

2

Khảo sát Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân nhập cư khu chế xuất Linh Trung (Nghiên cứu trường hợp công ty Freetrend và công ty Nissei Electric Việt Nam)

2006

Khóa luận tốt nghiệp ĐH

Chủ nhiệm đề tài

3

Thực trạng tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng của người Kơho (Nghiên cứu tại xã Lát, Lâm Đồng)

2007

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 4

Văn hóa ẩm thực của người dân Đà Lạt (Nghiên cứu tại Phường 2, Đà Lạt)

2009

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 5

Những chuyển đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng dưới tác động của quá trình Đô thị hóa (Nghiên cứu tại thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng)

2012

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 6

Các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng

2014

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1.

Những chuyển đổi trong lễ cưới hỏi của người Kơho ở Lạc Dương, Lâm Đồng dưới tác động của quá trình Đô thị hóa

2014

Hội thảo khoa học cấp trường– Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn  Hà Nội

2.

Tiếp cận CDIO trong nghiên cứu định lượng

2014

Hội thảo khoa học cấp Khoa– Trường đại học Đà Lạt

3.

Các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng

2014

Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật – Đại học SPKT Tp.HCM

4

Một số các bài viết cho Hội thảo Khoa học Khoa LLCT

 

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,882

Tổng truy cập:176,275

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn