Tác giả :
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam   
Mã học phần: IVNC 320905
2. Tên tiếng anh: Introduction to Vietnamese Culture
3. Số tín chỉ: 02 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
4. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ Giảng viên phụ trách chính: GVC.ThS Trương Thị Mỹ Châu
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Môn học tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Môn học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
>> xem chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:22,611

Tổng truy cập:335,160

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn