Tác giả :
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Quang Chung

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1988

Nơi sinh: Bố Trạch – Quảng Bình

Quê quán: Hạ Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013 (Việt Nam)

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

 

Đơn vị công tác: khoa luận chính trị

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khoa Lý luận chính trị - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

 

Điện thoại liên hệ:  0968022406                                         Email: chunglq@hcmute.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

Ngành học:    Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010

2. Sau đại học

 

- Thạc sĩ chuyên ngành:      Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

 


3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 5/2013 đến nay

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp

2015

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng phát huy tính tích cực của người học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

2016

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:25,387

Tổng truy cập:253,304

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn