Tác giả :

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TẠ THỊ THÙY

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1985

Nơi sinh: Tuyên Quang

Quê quán: Tuyên Quang

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013 (Việt Nam)

Chức danh khoa học cao nhất: 

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

 

Đơn vị công tác: Khoa luận chính trị

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   9/30 Đường 4, KP 3- phường Linh Tây- quận Thủ Đức- TP.HCM

 

Điện thoại liên hệ:  098607 7785                                 Email: thuytt@hcmute.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

Ngành học:    Triết học

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010

2. Sau đại học

 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

Năm nhận bằng: 2013

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2011-2012

Trường Cao Đẳng Bách Việt

Cán bộ giảng dạy Khoa Cơ Bản

Từ 2011-2013

Học Cao học tại ĐH KHXH&NV Tp.HCM

Học viên cao học Khoa Triết

Từ tháng 10/2012 đến nay

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  1.  

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng vào việc học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hiện nay

2015

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

 

  1. Các công trình khoa học, bài viết đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm

Hội thảo

  1.  

Giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin bước đầu tiếp cận theo hướng CDIO

2013

Hội thảo kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa LLCT – ĐH SPKT Tp.HCM

  1.  

V.I.Lenin’s  ideas on reforming the soviet – style state apparatus in “tha it ma tot”: a case study in Vietnam

2014

Hội thảo quốc tế Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 2

  1.  

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

2014

Kỉ niệm 60 năm chiến thắng

Điện Biên Phủ

  1.  

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tôc Việt Nam

2014

Kỉ niệm 60 năm chiến thắng

Điện Biên Phủ

  1.  

Cách mạng tháng tám mở đầu cho kỷ nguyên độc lập của dân tộc Việt Nam

2015

Cách mạng tháng 8 năm 1945 – Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  1.  

Một số vấn đề trong việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2015

Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học các môn LLCT ở các trường đại học, cao đẳng định hướng năng lực”- ĐH Huế

  1.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

2015

Hội thảo “Giảng dạy và học tập bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay” – ĐH Thủ Dầu Một

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,875

Tổng truy cập:176,268

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn