Tác giả :

Đề cương chi tiết học phần

  1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 (Cờ Vua)                       Mã học phần: PHED130715
  1. Tên Tiếng Anh: Physical Education 3 (chess)
  2. Số tín chỉ:  3 tín chỉ
  3. Phân bố thời gian: n (1/2/6)  
  4. Các giảng viên phụ trách học phần:

+ ThS Nguyễn Minh Trí

+ CN Lê Thị Quỳnh Diễm

  1. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có sức khỏe bình thường.
>> Xem chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,893

Tổng truy cập:176,286

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn