Tác giả :
Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nhập môn  logic học.     
Mã học phần: INLO220405
2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Logic
3. Số tín chỉ: 30 (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
 Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)     
4. Các giảng viên phụ trách học phần     
1/ GV phụ trách chính: Th.S Đặng Thị Minh Tuấn
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
    2.1/ PGS. TS. Đoàn Đức Hiếu
    2.2/ TS. Nguyễn Văn Đức
5. Điều kiện tham gia học tập học phần        
    Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
    Môn học tiên quyết: Không
    Khác: Không
>> Xem chi tiết
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,894

Tổng truy cập:176,287

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn