Tác giả :
Đề cương chi tiết học phần

1.    Tên học phần: Tư tưởng Hồ chí Minh
    Mã học phần: LLCT 120314
2.    Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s ideology
3.    Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
4.    Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
5.    Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GV.ThS. Nguyễn Thị Phượng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  GVC.TS. Thái Ngọc Tăng
6.    Điều kiện tham gia học tập học phần
-    Môn học tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
-    Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
>> Xem chi tiết
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,898

Tổng truy cập:176,291

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn