• Giới thiệu về Khoa Lý luận chính trị

    Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Khoa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập ngày 25/07/2003. Hiện nay, khoa có 14 CBVC, phụ trách mảng đào tạo đại cương cho sinh viên thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật. Khoa có 3 bộ môn: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, Khoa đang trực tiếp giảng dạy 13 môn học cho sinh viên...

     

Truy cập tháng:22,638

Tổng truy cập:335,187

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn