Tác giả :

ThS. GV. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

§ 
Sinh ngày: 11/04/1984
§ Quê quán: Trường Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
§ Công việc đương nhiệm: Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phó bí thư chi bộ
  
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
§  Từ năm 2009 đến nay: giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – Thành phố Hồ Chí Minh.
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
§  Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường và Khoa.
§  Hội thảo do Hội sử học Việt Nam tổ chức tại Tp.HCM với bài viết: “Nhiệm vụ của Sử học trước thềm thế kỷ XXI”.
§  Hội thảo khoa học do Đại học QG Tp.HCM tổ chức: “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”
§  Tham gia tổ chức và làm cố vấn cho cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cấp Trường.

KHEN THƯỞNG

§  Giấy khen của Hiệu trưởng và BCH Đoàn trường ĐH SPKT Tp.HCM, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2010-2011
§  Giấy khen của Hiệu trưởng và BCH Đoàn trường ĐH SPKT Tp.HCM, danh hiệu “Giảng viên trẻ tiêu biểu” năm học 2010 – 2011
§  Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2010 – 2011
§  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” từ năm 2009 đến 2012

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:15,539

Tổng truy cập:179,966

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn