Tác giả :

STT  Họ tên CB-GV  Trình độ  Chức vụ  Email 
1
Đoàn Đức Hiếu 
PGS.TS  Chủ tịch hội đồng  hieudd@hcmute.edu.vn 

Nguyễn Đình Cả 
TS  Phó chủ tịch hội đồng  cand@hcmute.edu.vn 

Phùng Thế Anh 
NCS  Thư ký  anhpt@hcmute.edu.vn 

Thái Ngọc Tăng 
TS  Ủy viên  tangtn@hcmute.edu.vn  

Nguyễn Văn Quân 
ThS  Ủy viên  quannv@hcmute.edu.vn 

Nguyễn Thị Phượng 
NCS  Ủy viên  phuongnt@hcmute.edu.vn 

Trần Ngọc Chung
ThS  Ủy viên  chungtn@hcmute.edu.vn 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:17,004

Tổng truy cập:176,397

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn