Tác giả :
ThS. GV. ĐẶNG THI MINH TUẤN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐẶNG THỊ MINH TUẤN

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1980

Nơi sinh: Đồng Hới – Quảng Bình

Quê quán: Đức Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2011 (Việt Nam)

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Năm bổ nhiệm: 2007

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

 

Đơn vị công tác: khoa Lý luận chính trị

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   A10T12, chung cư Phúc Lộc Thọ, 35-Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức- TP.HCM

 

Điện thoại liên hệ:  0909572885                                            Email: tuandtm@hcmute.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM.

Ngành học:    Triết học

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003

2. Sau đại học

 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học

 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Năm cấp bằng: 2011

- Tiến sĩ chuyên ngành:      

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

Từ 12/2003 đến nay

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Giảng viên khoa Lý luận chính trị

 

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 1

Đạo đức sinh viên Việt Nam – thực trạng và xu hướng biến đổi

2006

Cấp Bộ

Thành viên

 

 2

Nhân cách sinh viên các trường đại học và cao đẳng khu vực phía nam trong thời kỳ đổi CNH – HĐH

2007

Cấp Trường

Thành viên

 

 3

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong sinh viên hiện nay – thực trạng và giải pháp

2011

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

 4

Vấn đề định hướng thẩm mỹ trong sinh viên hiện nay với việc phát triển bền vững nguồn nhân lực

2012

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

 5

Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của sinh viên trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật hiện nay

2014

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

 6

Thực trạng và định hướng thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trong công cuộc đổi mới

2015

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

Giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong sinh viên hiện nay: thực trạng và một số giải pháp

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, NXB.Dân trí

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:17,003

Tổng truy cập:176,396

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn