Tác giả :

TS. GVC. THÁI NGỌC TĂNG

§ 
Sinh ngày: 02/12/1955
§ Quê quán: xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
§ Hiện thường trú tại: C01- 03 Chung cư Gia Phúc, 94 Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức, TP.HCM.
§ Học vị, chức danh: GVC- TS.
§ Công việc đương nhiệm: Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh - khoa LLCT
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
§  Từ tháng 08/1973 đến tháng 9/1977 bộ đội C21-E1 - F9 Quân đoàn 4.
§  Tháng 9/1977 đến tháng 9/1981 học đại học Trường Nguyễn Ái Quốc 9 - Thủ Đức – Tp.HCM (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Khu vực II – Tp.HCM).
§  Từ tháng 9/1981 đến tháng 11/1989 - Cán bộ giảng dạy, Trưởng bộ môn Mác-LêNin, Bí thư Đoàn trường - Trường Đại học Nghệ thuật Huế.
§  Từ tháng 10/1989 đến tháng 10/1994 Nghiên cứu sinh tại Liên Xô cũ.
§  Từ tháng 12/1994 đến tháng 03/2009 - Cán bộ giảng dạy, trợ lý khoa học của Khoa, trưởng Bộ môn, Phó trưởng khoa Mác- Lênin.
§  Từ tháng 03/2009 đến nay Cán bộ giảng dạy, trưởng  Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
§  Thành viên nghiên cứu đề tài NCKH cấp bộ năm 1998 với đề tài: Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mac-lenin trong các trường Đại học, cao đẳng Miền Trung và Tây Nguyên.
§  Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2000 với đề tài: Tăng cường hiệu lực của Hội đồng nhân dân các cấp.
§  Thành viên nghiên cứu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2009 với đề tài: Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin trong các trường Đại học, cao đẳng Miền Trung và Tây Nguyên.
§  Sách tham khảo:
o   Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý thế giới, năm 2003, Đại học Huế
o   Giáo trình hướng dẫn học tập các tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh, năm 2010, Đại học Huế.
§  Bài báo:
o   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, năm 2008, tạp chí Đại học Huế
o   Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, năm 2009, Kỷ yếu hội thảo khoa học Hội nhà báo Thừa Thiên Huế
o   Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc thực hiện dân chủ rộng rãi trong hệ thống chính trị, năm 2010, Hội thảo khoa học trường ĐHSPKT TP.HCM.
o   Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận Mac- Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, năm 2010, Hội thảo khoa học trường ĐHSPKT TP.HCM.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:15,541

Tổng truy cập:179,968

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn