Tác giả :

TS. GVC. NGUYỄN ĐÌNH CẢ

§ Sinh ngày: 10/02/1958
§ Quê quán: Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình
§ Hiện thường trú tại: 21 đường 2, khu Gia Hòa, phường Phước Long B, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
§ Học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
§ Công việc đương nhiệm: Trưởng khoa Lý luận chính trị
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
§  Năm 1976 đến 1981: bộ đội quân khu 4
§  1982 - 1986: học tại ĐH Sư phạm Huế
§  1986 – 1996: giảng viên tại ĐH Huế
§  1996 – 2010: giảng viên tại Học viện chính trị hành chính quốc gia  Hồ Chí Minh
§  2010 đến nay: giảng viên khoa Lý luận chính trị, ĐH SPKT Tp.HCM
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
§  Sách:
o   Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 ơ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ
o   Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Lâm
o   Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (hệ cao cấp lý luận chính trị - viết chung)
o   Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (hệ cử nhân chính trị - viết chung)
o   Đảng cộng sản Việt Nam các đại hội và hội nghị Trung ương (viết chung)
o   Lịch sử chính phủ Việt Nam, tập 3 (viết chung)
o   Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo 1862 – 1975 (viết chung)
KHEN THƯỞNG
§  Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
§  Kỷ niệm chương cựu chiến binh
§  Liên tục các năm là Lao động tiên tiến
§  4 năm liên tục là giảng viên giỏi

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:25,393

Tổng truy cập:253,310

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn