Tác giả :

 STT  Họ tên CB-GV Trình độ   Vị trí đương nhiệm Email 
 1  
Trần Ngọc Chung
Thạc sĩ  Trưởng bộ môn   chungtn@hcmute.edu.vn
 2
Đoàn Đức Hiếu
 
 PGS. TS. GVCC Chủ tịch HĐ khoa học & đào tạo  hieudd@hcmute.edu.vn 
 3
Đặng Thị Minh Tuấn
 
NCS  Giảng viên   tuandmt@hcmute.edu.vn
 4
Nguyễn Thị Như Thúy 
NCS Giảng viên ntnthuy@hcmute.edu.vn 
 5  
Tạ Thị Thùy
Thạc sĩ  Giảng viên  thuytt@hcmute.edu.vn 
 6
Thái Thị Hằng 
 Cử nhân Thư ký khoa  hangtt@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,329

Tổng truy cập:249,887

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn