Tác giả :

MỤC LỤC VĂN BẢN SỐ HÓA

STT

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày tháng văn bản

Nơi ban hành văn bản

Trích yếu nội dung Văn bản

Số tờ

Ghi chú

01

04/KH-KHCN-LLCT

18/07/2017

KLLCT

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng nghị quyết Đại hội XII của Đảng…”

4

 

02

 

28/07/2017

KLLCT

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2016-2017

5

 

03

 

9/8/2017

KLLCT

Giấy đề nghị xin đi du lịch công đoàn

1

 

04

01/QĐ-LLCT

12/9/2017

KLLCT

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự

2

 

05

 

9/10/2017

KLLCT

Kế hoạch bồi dưỡng năm học 2017-2018

2

 

06

 

10/10/2017

KLLCT

Kế hoạch dự giờ của khoa HK1/2017-2018

2

 

07

 

22/11/2017

KLLCT

Kế hoạch tổ chức thi học phần HK1/2017-2018

1

 

08

 

27/11/2017

KLLCT

Đề nghị tuyển dụng 2018

1

 

09

 

30/11/2017

KLLCT

Báo cáo hội nghị CBVC khoa NH 2017-2018

10

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,334

Tổng truy cập:249,892

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn