Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU BÊN NGOÀI

Từ năm 2020-2021

 

STT

Tên tài liệu

Số hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Hình thức lưu trữ

Ghi chú

 • 1

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

21/2020/TT-BGDĐT

31/07/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 

725, 04/08/2020

 • 2

v/v triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

3106/BGDĐT-GDĐH


17/08/2020

 

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 

757, 17/08/2020

 • 3

Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

90/2020/NĐ-CP

13/08/2020

CP

 

759, 17/08/2020

 • 4

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

666/CT-BGDĐT

24/08/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

791, 01/09/2020

 • 5

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp giao ban cơ quan Bộ tháng 8 năm 2020

695/TB-BGDĐT

04/09/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

811, 07/09/2020

 • 6

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

29/2020/TT-BGDĐT

15/09/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

850, 17/09/2020

 • 7

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

106/2020/NĐ-CP

10/09/2020

Chính ph

File mềm

861, 18/09/2020

 • 8

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

112/2020/NĐ-CP

18/09/2020

CP

File mềm

875, 23/09/2020

 • 9

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

2727/QĐ-BGDĐT

23/09/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

883, 25/09/2020

 • 10

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

115/2020/NĐ-CP

25/09/2020

CP

File mềm

911, 02/10/2020

 • 11

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

976/TB-BGDĐT

02/10/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

923, 06/10/2020

 • 12

v/v chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự "Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu" năm 2020

1310/NGCBQLGD-CSNGCB

18/09/2020

 

File mềm

956, 13/10/2020

 • 13

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Friedrich Engels - Nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc"

 

09/10/2020

UBND tỉnh Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Mộ

 

972, 16/10/2020

 • 14

Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

120/2020/NĐ-CP

07/10/2020

CP

File mềm

1107, 28/10/2020

 • 15

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

40/2020/TT-BGDĐT

26/10/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

1032, 02/11/2020

 • 16

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

130/2020/NĐ-CP

30/10/2020

CP

 

1076, 11/11/2020

 • 17

Quyết định về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

3815/QĐ-BGDĐT

20/11/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 

1127, 24/11/2020

 • 18

Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu

135/2020/NĐ-CP

18/11/2020

CP

 

1133, 24/11/2020

 • 19

v/v kéo dài thời gian làm việc của giảng viên đến tuổi nghỉ hưu

5740/BGDĐT-NGCBQLGD

31/12/2020

 

 

8, 07/01/2021

 • 20

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4871/QĐ-BGDĐT

31/12/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 

10, 07/01/2021

 • 21

Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý IV/2020

 

08/01/2021

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 

17, 11/01/2021

 • 22

Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc

3710/QĐ-BGDĐT

14/11/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 

18, 11/01/2021

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,090

Tổng truy cập:376,939