Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

BẢNG TỔNG HỢP LINK DẠY TRỰC TUYẾN CÁC LỚP KHÓA 21

 

STT

MÃ GV

HỌ TÊN

MÔN HỌC

MÃ HỌC PHẦN

ĐƯỜNG LINK DẠY TRỰC TUYẾN

1

6916

Phạm Xuân Phát

Pháp luật đại cương

GELA220405

https://meet.google.com/zxr-jrtb-phy

2

0632

Nguyễn Minh Thu

Pháp luật đại cương

GELA220405

https://meet.google.com/ryp-rfcw-nxk

3

0436

Lê Văn Hợp

Pháp luật đại cương

GELA220405

https:// Zoom.us

ID: 883 594 1055, Pass: 28051984

4

9862

Võ Thị Mỹ Hương

Pháp luật đại cương

GELA220405

https://meet.google.com/ode-bzfn-oyp

5

0245

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Pháp luật đại cương

GELA220405

https://meet.google.com/yxt-kkij-qmh

6

9843

Nguyễn Thị Quyết

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/vvp-iejj-bsd

7

3992

Trần Ngọc Chung

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/ioo-jskz-opw

8

9940

Đặng Thị Minh Tuấn

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/gea-sptc-crb

9

3110

Trần Thị Thảo

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/uvo-uaqt-var

10

0987

Đoàn Đức Hiếu

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https:// Zoom.us

ID: 835 7138 3988; Passcode: C41WhK

11

6089

Phạm Thị Lan

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https:// Zoom.us

id:7820426804; Pass: 1234a

12

6090

Nguyễn Quỳnh Anh

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/uqk-ryei-wvs

Pass: 261112763#

13

6095

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/rct-vhus-nug

Pass: 925963819#

14

6949

Nguyễn Khoa Huy

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/jtg-ryva-uiy

15

9100

Đinh Huy Nhân

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

http://meet.google.com/mumtshidon

16

6094

Trần Thị Phương

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/nib-bioq-yis

17

6210

Nguyễn Thị Thúy Cường

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https:// Zoom.us

ID: 4410138254; Pass: 123456

18

6091

Nguyễn Văn Thiên

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https:// Zoom.us

ID: 871 417 3725; Passcode: i2DSd9

19

6088

Nguyễn Thị Hằng

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

http://meet.google.com/ova-djqd-bpd

20

6855

Nguyễn Thị Tri Lý

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/gnw-uqyp-ajk?hs=122&authuser=3

21

1874

Ninh Bá Vinh

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https://meet.google.com/zfk-sojn-jcd

22

1286

Trương Thị Mỹ Châu

Cơ sở văn hóa Việt Nam

IVNC320905

https://us02web.zoom.us/j/9928449419

 

23

2228

Đỗ Thùy Trang

Cơ sở văn hóa Việt Nam

IVNC320905

https://meet.google.com/bzu-qusp-ues

 

24

6119

Phan Văn Thành

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

https:// Zoom.us

ID: 4694147578. PASS: 301076

25

 

Phạm Thị Hằng

Cơ sở văn hóa Việt Nam

IVNC320905

https://meet.google.com/aoj-biid-xjw


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:33,251

Tổng truy cập:398,093

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn