Tác giả :

MỤC LỤC VĂN BẢN CÔNG VĂN ĐẾN

BẰNG SỐ HÓA – KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NH: 2020-2021

STT

Số, ký hiệu Văn bản, Ngày tháng văn bản

Nơi ban hành văn bản

Trích yếu nội dung Văn bản

Số tờ

Ghi chú

01

226/TB-ĐHSPKT,

03/08/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Thông báo về việc cử nhân sự phụ trách công tác Đảm bảo Chất lượng của Đơn vị

2

 

02

230/TB-ĐHSPKT,

12/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc nộp báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; công tác đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020,

1, 23

 

03

231/TB-ĐHSPKT,

12/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020

4

 

04

234/TB-ĐHSPKT,

14/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc phân công thực hiện báo cáo các nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2019-2020

1

 

05

235/BC-TCHC,

14/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo về việc tổng kết rà soát văn bản quản lý - quản trị của Trường

3

 

06

240/TB-TCHC,

20/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo (lần 2) về việc thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu trong toàn trường

1

 

07

242/TB-ĐHSPKT,

20/08/2020

Phòng Khoa học Công nghệ

Thông báo về việc cử giảng viên và sinh viên tham dự Focus Group Interviews thuộc dự án Build-It

4

 

08

243/TB-ĐHSPKT,

21/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc thực hiện một số nội dung về giảng viên của Luật Giáo dục Đại học

1

 

09

245/HD-ĐHSPKT,

 

Phòng Tổ chức Hành chính

Hướng dẫn Quy trình trình ký văn bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

3

 

10

255/TB-TCHC,

01/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo danh sách ứng viên phỏng vấn tuyển dụng

1

 

11

256/TB-ĐHSPKT,

03/09/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Thông báo về việc biên soạn Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị năm học 2020-2021

3

 

12

259/TB-TCHC,

09/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng ngày 07/9/2020

1

 

13

262/TB-ĐHSPKT,

 

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc chi trợ cấp viên chức không thuộc diện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2020

3

 

14

263/TB-TCHC,

14/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc nộp thủ tục hết hạn hợp đồng lao động thử việc

4

 

 

275/UQ-ĐHSPKT,

21/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng cho các Phó Hiệu trưởng được ký thay một số văn bản

2

 

15

276/TB-TCHC,

21/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2020

3

 

16

277/TB-ĐHSPKT,

22/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống của Trường (05/10/1962-05/10/2020)

3

 

17

278/KH-ĐHSPKT,

22/09/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu năm học 2020-2021

10

 

18

281/TB-ĐHSPKT,

23/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020-2021

6

 

19

282/HD-ĐHSPKT,

23/09/2020

Phòng Đào tạo

Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện giảng dạy truyền thống kết hợp với trực tuyến năm học 2020-2021

2

 

20

286/BC-ĐHSPKT,

18/09/2020

Trung tâm Dạy học số

Báo cáo về việc tổng kết nghiệm thu các lớp học áp dụng dạy học số học kỳ 2 năm học 2019/2020

34

 

21

289/BC-ĐHSPKT,

25/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

26

 

22

290/HD-ĐHSPKT,

29/09/2020

Phòng Thiết bị - Vật tư

Hướng dẫn quy trình triển khai thực hành 5S tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

16

 

23

292/ĐHSPKT-ĐBCL,

30/09/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020

5

 

24

294/ĐHSPKT-TCHC,

28/09/2020

 

Phòng Tổ chức Hành chính

Tờ trình về việc tính tiết nghĩa vụ đối với giảng viên nghỉ thai sản do dịch Covid-19

1

 

25

296/TB-ĐHSPKT,

05/10/2020

Trung tâm Dạy học số

Thông báo v/v hội thảo tập huấn triển khai các khóa học trực tuyến UTEx

2

 

26

302/TB-ĐHSPKT,

13/10/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc Hội nghị tập huấn Certified facillitator

3

 

27

312/BB-ĐHSPKT,

06/10/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Biên bản họp trang trí tòa nhà trung tâm dịp Noel và chào đón năm mới

2

 

28

314/KH-ĐHSPKT,

27/10/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

 

3

 

29

317/KHPH-CATĐ-ĐHSPKT,

10/07/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

4

 

30

324/TB-ĐHSPKT,

02/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo kết quả họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

5

 

31

329/BB-HĐKHĐT,

06/11/2020

Phòng Đào tạo

Biên bản họp hội đồng khoa học đào tạo trường

3

 

 

334/TB-ĐHSPKT,

10/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tổ chức Chương trình kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020

2

 

32

336/BB-ĐHSPKT,

05/11/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Biên bản hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

3

 

33

341/TB-ĐHSPKT,

13/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2021

3

 

34

342/BB-ĐHSPKT,

10/11/2020

Khoa Đào tạo chất lượng cao

Biên bản họp về việc phối hợp tổ chức đào tạo chương trình Chất lượng cao

3

 

35

346/TB-ĐHSPKT,

20/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc xét nâng lương 2020

8

 

36

349/TB-ĐHSPKT,

20/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc chấn chỉnh việc ra vào và dừng, đỗ xe ô tô trong khuôn viên trường

1

 

37

350/TB-ĐHSPKT,

23/11/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc mở các lớp Bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

1

 

38

356/TB-TCHC,

24/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc nộp hồ sơ trợ lý giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021

1

 

39

367/TB-ĐHSPKT,

02/12/2020

Phòng Đào tạo

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

1

 

40

368/TB-ĐHSPKT,

02/12/2020

Phòng Đào tạo không chính quy

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập hệ VLVH học kỳ 1 năm học 2020-2021

1

 

41

369/TB-ĐHSPKT,

3/12/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

2

 

42

376/KH-ĐHSPKT,

04/12/2020

Phòng Đào tạo

Kế hoạch xây dựng kế hoạch triển khai UTExMooc năm học 2020-2021

1

 

43

377/TB-ĐHSPKT,

04/12/2020

Phòng Đào tạo

Thông báo về việc mở ngành mới và quy hoạch các ngành đào tạo để đảm bảo sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh

1

 

44

380/KH-ĐHSPKT,

07/12/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch triển khai và công khai Kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

13

 

45

384/TB-ĐHSPKT

08/12/2020

,

Trung tâm Dạy học số

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo Triết lý giáo dục với UTEx trong tiến trình Hội nhập và toàn cầu hóa

2

 

46

396/TB-ĐHSPKT,

16/12/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

2

 

47

406/TB-TCHC,

21/12/2020

Phòng Kế hoạch Tài chính

Thông báo về kết quả cuộc họp Hội đồng Lương năm 2020

1

 

48

413/TB-ĐHSPKT,

28/12/2020

Trung tâm Dạy học số

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu dạy học số học kỳ I năm học 2020-2021

2

 

49

415/TTr-ĐHSPKT,

28/12/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Tờ trình về việc bổ sung Điều 13, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

5

 

50

417/TB-TCHC,

28/12/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

1

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,150

Tổng truy cập:376,999