Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC QUY TRÌNH ISO

Đơn vị: Khoa lý luận chính trị

 

 

TT

Tên quy trình

Số hiệu

Đơn vị soạn thảo

Ngày hiệu lực

Đảm bảo Chất lượng bên trong

1

Quy trình thiết lập MTCL năm học

QT-PĐBCL-TLMTCL

Phòng Đảm bảo Chất lượng

28/02/2020

2

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-PĐBCL-ĐGNB

Phòng Đảm bảo Chất lượng

28/02/2020

3

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

QT-PĐBCL-KPPN

Phòng Đảm bảo Chất lượng

01/04/2020

Kiểm soát tài liệu-hồ sơ

4

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-PĐBCL-KSTL

Phòng Đảm bảo Chất lượng

15/05/2020

5

Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

QT-PTCHC-KSLTHS

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/03/2020

6

Quy trình sao lưu dữ liệu

-

Trung tâm Thông tin Máy tính

15/05/2020

Cơ cấu và tổ chức nhân sự

7

Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực

QT-PTCHC-ĐTNL

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/01/2020

8

Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng (Dành cho hệ đào tạo chính quy)

QT-PTCHC-GVTGCQ

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/04/2020

9

Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng (Dành cho hệ đào tạo vừa làm vừa học)

QT-PTCHC-GVTGKCQ

Phòng Tổ chức - Hành chính

01/04/2020

Đào tạo đại học

10

Quy trình lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy

QT-PĐT-KHGD

Phòng Đào tạo

15/05/2020

11

Quy trình dự giờ

QT-PĐT-DG

Phòng Đào tạo

15/05/2020

12

Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận bài thi và điểm thi

QT-PĐT-RĐTV

Phòng Đào tạo

15/05/2020

13

Quy trình quản lý điểm

QT-PĐT-QLĐ

Phòng Đào tạo

15/05/2020

14

Quy trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên

QT-TTGD-THQC

Phòng Thanh tra Giáo dục

28/08/2015

Khoa học và Công nghệ

15

Quy trình thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp trường

QT-PKHCN-QHQT-NCKH

Phòng Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế

01/04/2020

Kế hoạch Tài chính

16

Quy trình thủ tục thanh toán

QT-PKHTC-TTTT

Phòng Kế hoạch Tài chính

15/05/2020

17

Quy trình lập dự toán kinh phí hoạt động

QT-PKHTC-LDTKPHĐ

Phòng Kế hoạch Tài chính

15/05/2020

Cơ sở vật chất - Thiết bị Vật tư

18

Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị

QT-PTBVT-BTSC

Phòng Thiết bị Vật tư

15/04/2015

19

Quy trình mua vật tư, thiết bị

QT- PTBVT–MS

Phòng Thiết bị Vật tư

15/04/2015

Thông tin tuyên truyền

20

Quy trình thực hiện đưa thông tin lên website

Phòng Truyền thông

01/04/2020

Tài liệu - giáo trình

21

Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu học tập

QT-TV-BSGTTLHT

Thư viện

01/04/2020

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,100

Tổng truy cập:376,949