Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ.

 

Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ

Từ 2020-2021

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành/

Ngày hiệu lực

Nơi ban hành

Tên văn bản

Hình thức lưu trữ

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 • 1

2165/QĐ-ĐHSPKT

18/08/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường

File mềm

 

 • 2

2185/QĐ-ĐHSPKT

18/08/2020

Phòng Đào tạo

Quyết định về việc ban hành biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính qui năm học 2020-2021

File mềm

 

 • 3

2210/QĐ-ĐHSPKT

20/08/2020

Viện Sư phạm kỹ thuật

Quyết định về việc lựa chọn và han hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

File mềm

 

 • 4

2211/QĐ-ĐHSPKT

20/08/2020

Viện Sư phạm kỹ thuật

Quyết định về việc lựa chọn và ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

File mềm

 

 • 5

2375/QĐ-ĐHSPKT

09/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1001/QĐ-ĐHSPKT ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc phân công lại nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

File mềm

 

 • 6

2400/QĐ-ĐHSPKT

14/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng

File mềm

 

 • 7

2417/QĐ-ĐHSPKT

15/09/2020

Phòng Đào tạo

Quyết định về việc ban hành thí điểm quy chế quản lý, tổ chức đào tạo trực tuyến

File mềm

 

 • 8

2424/QĐ-ĐHSPKT

15/09/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Quyết định về việc cử nhân sự phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong trường

File mềm

 

 • 9

2633/QĐ-ĐHSPKT

23/09/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc chi trợ cấp thâm niên khối hành chính năm 2020

File mềm

 

 • 10

2999/QĐ-ĐHSPKT

14/10/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

File mềm

 

 • 11

3011/QĐ-ĐHSPKT

15/10/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc đánh giá, phân loại tập thể năm học 2019-2020

File mềm

 

 • 12

3195/QĐ-ĐHSPKT

30/10/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về Danh hiệu thi đua năm học 2019-2020

File mềm

 

 • 13

3270/QĐ-ĐHSPKT

09/11/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với 490 nhà giáo của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, kể từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020

File mềm

 

 • 14

3470/QĐ-ĐHSPKT

08/12/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định ban hành Quy chế công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

File mềm

 

 • 15

3652/QĐ-ĐHSPKT

14/12/2020

Phòng Truyền thông

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

File mềm

 

 • 16

08/NQ-HĐT

21/12/2020

Hội đồng trường

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương mở các ngành mới

File mềm

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,075

Tổng truy cập:376,924