Tác giả :

    Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập vào 12/10/2009 theo quyết định số 483/QĐ-ĐHSPKT-TCCB.
    Hiện nay đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên của Bộ môn có 4 người, trong đó có 01 TS, 3 Thạc sĩ. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:
-    Tư tưởng Hồ Chí Minh.
-    Pháp luật đại cương.
-    Tiếng Việt thực hành.
-    Cơ sở văn hóa Việt Nam.
-    Lịch sử văn minh thế giới.
    Với mục tiêu, phương hướng hoạt động của bộ môn: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học ở bộ môn, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy ở bộ môn.


CBGV của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ (ảnh chụp năm 2012)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,351

Tổng truy cập:249,909

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn