Tác giả :

     Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào 12/10/2009 theo quyết định số 483/QĐ-ĐHSPKT-TCCB.
     Hiện nay đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên của Bộ môn có 3 người, trong đó có 01 TS, 2 Thạc sĩ. Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngoài việc đảm nhiệm giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam còn phụ trách công tác báo cáo viên cho Đảng ủy trường
     Với mục tiêu, phương hướng hoạt động của bộ môn: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học ở bộ môn, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy ở bộ môn.

CBGD bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ (ảnh chụp năm 2012)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,339

Tổng truy cập:249,897

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn