Tác giả :

  Bộ môn Những Nguyên lý Cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin
được thành lập vào 9/10/2008 theo quyết định số 803/QĐ-ĐHSPKT-TCCB. Đây là một trong những bộ môn có quá trình phát triển lâu dài, có mối liên hệ mật thiết với sự lớn mạnh và phát triển của khoa Lý luận chính trị. Nhiều CBVC của bộ môn đã trở thành những cán bộ quản lý uy tín của Khoa và của nhà trường.

  Hiện nay đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên của Bộ môn có 6 người, trong đó có 01 PGS, 4 Thạc sĩ, 01 cử nhân. Bộ môn Những Nguyên lý Cơ bản Chủ nghĩa  Mác – Lênin đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:
    • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
    • Nhập môn logic học
    • Nhập môn xã hội học

  Phương hướng hoạt động của bộ môn là:
Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Đội ngũ CBVC bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin qua các thời kỳ (Ảnh chụp năm 2012)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,363

Tổng truy cập:249,921

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn