Tác giả :
QĐND - Thứ hai, 18/05/2015 | 14:0 GMT+7
QĐND Online - Sáng 18-5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2015).

Một tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Khải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (TWMTTQ) Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Đến dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó chủ tịch và nguyên Phó chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, xã Kim Liên-quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện các tầng lớp nhân dân và LLVT TP Hà Nội; các vị khách quốc tế. Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm, trong đó khẳng định, từ nhiều thập kỷ nay, đối với người Việt Nam, bầu bạn thân thiết trên thế giới, ngày 19-5 hằng năm đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đó là ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non song đất nước ta; người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam”.
Đồng chí Tổng Bí thư đã ôn lại những năm tháng người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc bôn ba qua nhiều nước, hòa mình vào đời sống thực tiễn của nhân dân lao động, tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu của lịch sử. Từ đó, Người đã tìm ra con đường đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hôm nay và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, gồm 3 bộ phận, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh; Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam; Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội… Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, triển vọng phát triển rất tươi sáng; Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng, mẫu mực và cao thượng.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam mà còn đóng góp, cống hiến cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ, vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chính vì vậy, không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng và những lời nói tốt đẹp nhất.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, để xứng đáng với công lao trời biển của Bác và tiếp tục đưa đất nước đi theo con đường mà Bác đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Khẳng định bối cảnh quốc tế và trong nước bên cạnh những mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn thách thức và có nhiều vấn đề mới phải xử lý, có những vấn đề phức tạp phải giải quyết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực phấn đấu, đề cao trách nhiệm, vượt qua thử thách; cùng với đó, phải tiếp tục ra sức xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới.
“Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân đã in đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc và nhân loại. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận rõ tính nhân văn và sự vĩ đại của Người. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm khảm của chúng ta, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Đại tá, cựu chiến binh Trương Vĩnh Thăng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Đại tá, cựu chiến binh Trương Vĩnh Thăng, 83 tuổi, người có may mắn được gặp Bác Hồ hai lần, phát biểu chia sẻ những cảm xúc sâu sắc của mình về Bác. Lần thứ nhất, năm 1955, cựu chiến binh Trương Vĩnh Thăng được lái xe đưa Bác đến sân bay Bạch Mai, thăm các đơn vị luyện tập diễu binh chuẩn bị cho ngày 2-9. Lần thứ 2, vào tháng 8-1956, Đại tá Trương Vĩnh Thăng lại được đến sân bay Bạch Mai đón Bác làm việc tại đây.
Đại tá Trương Vĩnh Thăng xúc động phát biểu, 2 lần được gặp Bác, điều đọng lại trong tâm trí mình cho đến ngày hôm nay là sự bao dung, những cử chỉ, lời nói ân cần, giản dị của Bác và điều đó có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với bản thân mình. Gần 60 năm đã trôi qua, song Đại tá Trương Vĩnh Thăng vẫn luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác dạy, là phải luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao; phải biết quan tâm đến người khác.
Sinh viên Trần Hoàng Mỹ Linh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại diện thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trần Hoàng Mỹ Linh, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, đối với cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trần Hoàng Mỹ Linh thay mặt thế hệ trẻ cả nước, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của thanh niên Việt Nam, ra sức phấn đấu, quyết tâm rèn đức, luyện tài, trở thành chủ nhân đáng tin cậy của đất nước, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Thực hiện: HOÀNG HÀ – DUY ĐÔNG
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:22,653

Tổng truy cập:335,202

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn