Tác giả :

ĐỔI MỚI LÀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Đình Cả

 

Được đánh dấu bằng việc thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã tiến hành được 30 năm. Với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì 30 năm là hết sức nhỏ bé. Nhưng với những đổi thay của đất nước Việt Nam qua 30 năm đổi mới thì thực tế cuộc sống đã không dừng lại ở những cột mốc thời gian mà chính là sự phát triển vượt bậc của Việt Nam về nhiều mặt. Báo cáo chính trị Đại học xã hội đã khẳng định: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN”[1].
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:20,942

Tổng truy cập:287,784

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn