Tác giả :
Đề cương chi tiết học phần

1.    Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin    
    Mã học phần: LLCT150105
2.    Tên Tiếng Anh: The basic principles of Marxism Leninism
3.    Số tín chỉ:  5 tín chỉ (5/0/10) (5 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (5 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 10 tiết tự học/ tuần)
4.    Các giảng viên phụ trách học phần:
    1/ GV phụ trách chính: ThS.GV Trần Ngọc Chung
    2/ Danh sách giảng viên cùng GD: PGS.TS. Đoàn Đức Hiếu; GVC.ThS. Đinh Huy Nhân; ThS.GV Đặng Thị Minh Tuấn; ThS.GV Tạ Thị Thùy
5.    Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
>> Xem chi tiết
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,899

Tổng truy cập:176,292

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn