Tác giả :
a. Chức năng:
    Là đơn vị cơ sở của trường, giúp hiệu trưởng quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học.
b. Nhiệm vụ của khoa:
    - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập các môn khoa học lý luận chính trị, xã hội nhân văn, giáo dục thể chất và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường nhằm nâng cao hiểu biết của người học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức về kinh tế - xã hội; giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, nhân cách, lối sống cho sinh viên - học sinh…
    - Quản lý CBVC thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
    - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
    - Tổ chức biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập…
    - Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong phạm vi của Khoa, làm các dự trù về nhân lực, vật tư và sửa chữa, bảo quản các trang thiết bị được cấp.
    - Tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ở trong Khoa.
    - Liên hệ mời giảng, tổ chức đi thực tế, tham quan cho CBGD, HSSV.
    - Thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính trong Khoa.

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA
MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CBGV
MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG KHOA
MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA PHÓ TRƯỞNG KHOA
MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN
MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA THƯ KÝ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:54,489

Tổng truy cập:450,587