Tác giả :

  Bộ môn Những Nguyên lý Cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin
được thành lập vào 9/10/2008 theo quyết định số 803/QĐ-ĐHSPKT-TCCB. Đây là một trong những bộ môn có quá trình phát triển lâu dài, có mối liên hệ mật thiết với sự lớn mạnh và phát triển của khoa Lý luận chính trị. Nhiều CBVC của bộ môn đã trở thành những cán bộ quản lý uy tín của Khoa và của nhà trường.

  Hiện nay đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên của Bộ môn có 8 GV, trong đó có 1 PGS. TS, 3 tiến sĩ, 3 Thạc sĩ, 01 cử nhân. Bộ môn Những Nguyên lý Cơ bản Chủ nghĩa  Mác – Lênin đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:
    • Triết học Mác – Lênin
    • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
    • Chủ nghĩa xã hội khoa học
    • Nhập môn logic học
    • Nhập môn xã hội học

  Phương hướng hoạt động của bộ môn là:
Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy.


Đội ngũ CBVC bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:54,374

Tổng truy cập:450,472