Tác giả :
TẦM NHÌN:
Khoa Chính trị và Luật sẽ trở thành một trong những khoa mạnh của Trường, tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội & nhân văn,…. Góp phần xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trở thành trong 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm với các trường đại học uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MẠNG:
Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Chính trị và Luật không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trường nhằm mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững. 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT:
Cách đây tròn 20 năm, trên cơ sở quyết định 3379/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc trường ĐHSPKT TP.HCM, ngày 25/7/2003 Trường ĐH SPKT TPHCM đã ban hành quyết định số 115/QĐ-CB, tách khoa Khoa học cơ bản thành Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ban đầu, Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 02 bộ môn là bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bộ môn Giáo dục thể chất. Đến tháng 12 năm 2006, theo quyết định số 184/QĐ-ĐHSPKT-TCCB, cơ cấu Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 03 bộ môn, là bộ môn Triết và Chủ nghĩa xã hội khoa học; bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh và bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Tháng 8 năm 2007, bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh được tách ra thành lập Khoa Kinh tế thì đến tháng 10 năm 2008, khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đổi tên thành khoa Lý luận chính trị theo quyết định số 803/QĐ-ĐHSPKT-TCCB. Biên chế của khoa gồm 03 bộ môn là bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Bộ môn Giáo dục thể chất. Đến tháng tháng 4 năm 2017 bộ môn Giáo dục thể chất tách ra để thành lập Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh, khoa Lý luận chính trị còn có 03 bộ môn trực thuộc là bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. 
Đến tháng 3 năm 2022, Khoa Lý luận Chính trị được đổi tên thành Khoa Chính trị và Luật theo quyết định số 1149 QĐ/ĐHSPKT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Trường ĐH SPKT TP.HCM. Như vậy, đồng hành cùng với 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, từ Bộ môn Mác-Lênin ban đầu đến nay, khoa Chính trị và Luật đã không ngừng phát triển mở rộng về lượng lẫn về chất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức tư tưởng và văn hóa pháp luật cho sinh viên toàn trường. 
Hiện nay Khoa gồm 4 bộ môn là: Bộ môn Lý luận Mác Lê nin, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và bộ môn Luật. Đội ngũ giảng viên của Khoa ngày càng lớn mạnh, từ những giảng viên ban đầu dạy Lý luận chính trị, hiện nay Khoa có 31 cán bộ viên chức, trong đó có 4 PGS, 12 tiến sỹ, 14 thạc sĩ và 1 cử nhân là chuyên viên hành chính. 
 
    
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:54,390

Tổng truy cập:450,488