Tác giả :

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

1. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

2. Triết học Mác - Lênin

3. Kinh tế chính trị Mác -Lênin

4. Chủ nghĩa xã hội khoa học

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

6. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

7. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8. Pháp luật đại cương

9. Nhập môn logic học

10. Nhập môn xã hội học

11. Cơ sở văn hóa Việt Nam

12. Tiếng việt thực hành

13. Lịch sử văn minh thế giới

14. Tiến trình lịch sử Việt Nam.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:33,177

Tổng truy cập:398,019

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn