Tác giả :

     Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào 12/10/2009 theo quyết định số 483/QĐ-ĐHSPKT-TCCB.
     Hiện nay đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên của Bộ môn có 3 GV, trong đó có 01 TS, 2 Thạc sĩ. Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngoài việc đảm nhiệm giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam còn phụ trách công tác báo cáo viên cho Đảng ủy trường
      Mục tiêu, phương hướng hoạt động của bộ môn: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học ở bộ môn, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy ở bộ môn.


CBGD bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:54,418

Tổng truy cập:450,516