Tác giả :

 


1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Khoa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập ngày 25/07/2003. Hiện nay, khoa có 14 CBVC, phụ trách mảng đào tạo đại cương cho sinh viên thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật. Khoa có 3 bộ môn: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, Khoa đang trực tiếp giảng dạy 13 môn học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác -Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương, Logic học, xã hội học, Tiếng việt thực hành, cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới, Tiến trình lịch sử Việt Nam.

2. Đào tạo và NCKH
Đào tạo: Khoa Lý luận chính trị phụ trách giảng dạy các môn Lý luận chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác -Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam), các môn thuộc KHXHNV (Xã hội học, Pháp luật đại cương, Lôgic học, Cơ sở văn hóa Việt Nam…).
NCKH: các công trình NCKH trong khoa thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, xã hội nhân văn.
Hoàn thành đề tài NCKH cấp bộ: Đạo đức sinh viên Việt Nam hiện nay – Thực trạng và xu hướng biến đổi;
Nhiều đề tài NCKH cấp trường về phương pháp giảng dạy, học tập, đạo đức, nhân cách và thể trạng sinh viên…
Tính đến hiện nay, cán bộ giảng viên các thế hệ của khoa đã thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước, 07 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài cấp Thành phố, 56 đề tài cấp Trường, xuất bản 13 cuốn sách, 110 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí và tham gia nhiều hội thảo khoa học các cấp. Khoa đã tổ chức 05 Hội thảo cấp Trường và 12 Hội thảo cấp Khoa về các vấn đề khoa học lý luận chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy,…Một số giảng viên của Khoa là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lý luận chính trị, đã tham gia công tác đào tạo sau đại học, hướng dẫn thành công 03 Luận án tiến sĩ, 50 luận văn Thạc sỹ.
3. Định hướng phát triển
Từng bước nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ CBGD để đáp ứng với yêu cầu đào tạo và NCKH của trường;
Mở ngành đào tạo Cử nhân Quản lý nhà nước

4. Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Phượng
ĐT: 0989247288
Email: ntphuong@hcmute.edu.vn

- Phó khoa: ThS. Phùng Thế Anh
   ĐT: 84 8 37224542 – (8262)
   Email: anhpt@hcmute.edu.vn

- Văn phòng: ĐT: 08. 37224542 (8260)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:33,225

Tổng truy cập:398,067

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn