Tác giả :

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.         Tên học phần: Nhập môn Xã hội học

2.         Tên tiếng Anh: Introductory Sociology

3.         Số tính chỉ: 02 tín chỉ (2/0/2) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thực tế)

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 + 2 tiết tự học/tuần)

4.         Các giảng viên phụ trách học phần

1/ Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Như Thúy

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Tạ Minh, ThS Trần Tuấn Phát

5.         Điều kiện tham gia học tập

Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Môn học trước: Không
>> Xem chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,897

Tổng truy cập:176,290

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn