Tác giả :
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Tên học phần: Chuyên đề Lý luận chính trị
Mã học phần: LLCT 340405
2. Tên Tiếng Anh: Special subject political ideology
3. Số tín chỉ:  4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 5 tiết /tuần
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS.GV Trần Ngọc Chung
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: PGS.TS. Đoàn Đức Hiếu; GVC.TS. Nguyễn Đình Cả; GVC.TS. Thái Ngọc Tăng; ThS.GV Phùng Thế Anh; ThS.GV Nguyễn Thị Phượng; ThS.GV Lê Quang Chung; ThS.GV Đặng Thị Minh Tuấn; ThS.GV Tạ Thị Thùy
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,888

Tổng truy cập:176,281

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn